John Ødbehr og naboer splittes opp

1. oktober blir Vestby delt i fire soner med nye postnummere. John Ødbehr kan vinke til naboer i nærheten som ikke lenger tilhører samme nummer som han selv.