Omsetningen har dalt hos Nille. - Men vi ser klare forbedringer

Av

- Omsetningen på Nilles butikker har i flere år utviklet seg i feil retning . Årsakene til dette er sammensatt, men med ny eier og ny ledelse i Nille har vi nå tatt tak i dette og ser klare forbedringer, sier CEO Kjersti Hobøl.