Gunvald Andersen: – Idrettsanlegget kan styrke Vestby sentrum

Artikkelen er over 1 år gammel

Utbyggingen på Delijordet skaper fortsatt debatt. Bente Bakke frykter at viktig matjord vil gå tapt, mens eiendomsutvikler Gunvald Andersen tror prosjektet kan gjøre Vestby mer attraktivt.

DEL

– Politikere må få mene det de vil, og jeg kjenner igjen disse argumentene fra tidligere. Det er ikke noe nytt, sier eiendomsutvikler Gunvald Andersen etter å ha lest leserinnlegget til Bente Bakke.

Andersen er grunneier av Delijordet og ansvarlig for den mulige utbyggingen. Han ønsker å bygge en stor idrettsarena, et badeanlegg, et hotell og en «Vennebyen»-aktivitetspark. Deler av området som skal bygges ut er matjord i dag.

I leserinnlegget hevder Bakke at Andersen trolig har hatt en langsiktig strategi for å tjene penger på at hele Delijordet skulle brukes til utbyggingsprosjektet. Denne påstanden avviser han, og forteller at planen har vokst frem gradvis.

Gjør Vestby mer attraktivt

– Leserinnlegget gir inntrykk av at planene på Delijordet vil svekke Vestby, men et slikt anlegg vil derimot kunne styrke sentrumsutviklingen, sier Andersen.

Han håper at et slikt idrettsanlegg vil gjøre Vestby til et mer attraktivt bosted for barnefamilier. Det er politisk flertall i kommunestyret for å bygge ut Delijordet.

– Vårt utgangspunkt er å bygge et idrettsanlegg som kan sette Vestby på kartet. Jeg synes det er rart at Bakke ikke ønsker et idrettsanlegg som kan bety noe for Viken, idretten og barn og ungdom, sier Andersen.

IKEA endrer ikke planene

Da idrettsanlegget ble lagt til Delijordet, var hensikten å bygge det i nærheten av IKEA. Da møbelhuset ikke kommer til Vestby likevel, bestemte politikerne at tomten skulle omreguleres til matjord. Likevel endrer ikke dette Andersens planer om idrettsanlegget, eller plasseringen av det.

– Jeg står for dette prosjektet og mener at det er svært positivt for Vestby, og jeg har fått mange positive tilbakemeldinger på utbyggingen, sier han.

– Jeg kan ikke se det positive ved utbyggingen av et slikt anlegg. Det viktigste vi kan gjøre er å ivareta matjord, både på grunn av klimaendringene og fordi Norge har lav matforsyningsgrad. Derfor er god kornjord viktig, sier Bente Bakke i Miljøpartiet De Grønne.

Bakke frykter dessuten at anlegget vil øke biltrafikken i området, og at det dermed går imot regionale og nasjonale planer om å redusere trafikken.

Flere argumter mot utbygging

– Alle argumenter som handler om klima, miljø, matproduksjon og kulturlandskap taler imot dette prosjektet, sier hun.

Ifølge Bakke er ikke anlegget etterspurt av Viken, og hun tror det blir vanskelig å drifte. Hun frykter også at idrettsanlegget kan komme til å svekke sentrum, og tror ikke at tilreisende til idrettsanlegget kommer til å oppsøke sentrum.

– Jeg er positiv til prosjekter for idrett og barn og unge, men dette konseptet vil ikke tjene Vestby. Det er flere instanser som er negative til utbyggingen, og jeg håper at kommunalministeren sier nei, sier MDG-politikeren.

KONSEKVENSER: MDG-politiker Bente Bakke frykter at utbyggingen vil få konsekvenser for matproduksjon, biltrafikk og Vestby sentrum.

KONSEKVENSER: MDG-politiker Bente Bakke frykter at utbyggingen vil få konsekvenser for matproduksjon, biltrafikk og Vestby sentrum. Foto:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken