Slik vil Vestbys politikere løse trafikkproblemene i dette veikrysset

Formannskapet ønsker å gjøre en rekke tiltak for å avbøte den ventede trafikksituasjon når sentrumsbroen bygges. Annette Mjåvatn i Arbeiderpartiet har stor tro på vedtaket.