Wessel Park blir sentrumsbroens nærmeste nabo - utbyggerne frykter en kollektivbro kan splitte sentrum

Utbyggerne av Wessel Park var blant de inviterte til å informere om egne prosjekter på folkemøte, deres kommende leiligheter blir sentrumbroens nærmeste nabo. – Vi engasjerer oss fordi vi mener det er viktig med god kommunikasjon over jernbanen.