John Ødbehr: – Dette er det mest tullete jeg har sett

Høyrepolitiker John Ødbehr var tydelig irritert over at folkets engasjement for sentrumsbroen kom tre år etter at sentrumsplanen ble vedtatt, og året før planlagt byggestart. – Prosessen rundt sentrumsplanen var åpen i mange år.