Lisbet: – Sentrum må være tilgjengelig for alle

Flere av Vestbys innbyggere ga uttrykk for at de frykter forsinkelser og farlige trafikksituasjoner hvis ikke planene endres for sentrum.