Politikerne ble grillet på folkemøte: – Vi bestemmer ikke over fylkesveiene

Det var en viss frustrasjon blant politikerne da mange av spørsmålene de ble stilt under Folkemøte omhandlet statlig ansvarsområde. Spørsmål som fartsgrenser, ekstra kjørefiler og rundkjøring er Statens Vegvesens ansvar.