Det er 294 lærere i grunnskolen i Vestby - så mange er kvinner

Av

Det blir stadig flere kvinnelige lærere i grunnskolen, og ny statistikk viser at det bare er 21 prosent av lærerne i Vestby som er menn nå.