Skolepappa: – Første skoledag er en stor dag også for oss

Tirsdag morgen troppet 44 førsteklassinger opp på Son skole, akkompagnert av emosjonelle, spente og stolte foreldre.