Gå til sidens hovedinnhold

Vi er stolte over at Ødemørkskogen nå er vernet

Leserbrev skrevet av Arjo van Genderen, gruppeleder Vestby Venstre og Erlend Larsen, lokallagsleder Vestby Venstre.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I dag vedtok Regjeringen å etablere et helt nytt naturreservat i Ødemork-skogen, helt sør i Vestby. Sammen med 27 andre områder over hele landet legges Ødemørk til som et naturreservat. For bare 5 måneder siden vernet klimaminister Sveinung Rotevatn fra Venstre 30 andre områder, og med Venstre i regjering er det vernet mer enn dobbelt så mye som i perioden før. Målet er at 10 prosent av all skog skal vernes.

Vernet er basert på frivillighet og det er skogeier selv som melder inn mulige områder. Ordningen ble innført forrige gang Venstre var i regjering - i 2003, etter at mange skogeiere opplevde å bli overkjørt av staten. I vårt tilfeller er det Vestby kommune som eier skogen og Ødemørk ble spilt inn av kommunen. Med god ledelse herfra er det oppnådd en avtale som gjør at kommunen får 21 millioner kroner i kompensasjon! Det betyr vinn-vinn for oss i Vestby. Vi får et fantastisk område bevart for alle de artene som lever der og for oss som besøker det. I tillegg får vi midler vi selv kan disponere og det blir etablert et fond som går til naturforvaltning, folkehelse og friluftsliv.

Å verne og ta vare på de ressursene vi har, å sikre at både de som lever i dag og de som kommer i morgen har adgang til gode livsvilkår, er kritisk for Venstre. Når dette kan skje i et godt samarbeid mellom grunneier og staten - hvor ingen blir overkjørt og det ikke blir brukt statlig makt til å tvinge igjennom er vi ved kjernen av Venstres politikk. Vi tror at kommuner, bønder og andre som eier skog i Norge selv vet verdien av den - også verdien i et naturmangfoldsperspektiv. Det respekterer vi. Skal vi sammen klare å redde både klima og miljø kan ikke det gå på bekostning av menneskers frihet. Det må skje i et godt samarbeid.

At Vestby kommune nå får et fantastisk område vernet for ettertiden, og at staten kompenserer kommunen med penger vi kan bruke direkte på innbyggerne er et godt eksempel på hvordan Venstre i regjering leverer for kommunene i Norge. Lokalt jobber vi i Venstre for mer og smartere vern og lover å jobbe hardt for å gjøre Vestby ennå grønnere! Vi er stolte over at Ødemørkskogen nå er vernet.

Kommentarer til denne saken