Gå til sidens hovedinnhold

Vi må gjenbruke gamleskolen for barnas skyld

Leserbrev skrevet av Karen Moe Møllerop, medlem i skolebruksutvalget (MDG), Marita Kristiansen, kommunestyrerepresentant MDG og Kjell Meek, kommunestyrerepresentant SV.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Vestby har vi mange historiske bygg som er verdt å ta vare på. Gamle Hølen skole er ett av dem. Bygget har ikke blitt vedlikeholdt på mange år, og nå råtner det på rot. Skolen er kategorisert som verneverdig i Vestbys kulturminneplan. Men det er flere grunner enn de historiske og kulturelle til å ta vare på denne skolen.

For det første kan det det snart utgjøre en sikkerhetsrisiko for barna som leker der. For det andre har skolebarna i Hølen allerede begrensede utearealer. Eplehagen foran gamleskolen er det eneste stedet rundt skolen som ikke har asfalt, men gress og trær. Det er verdifullt i seg selv. Vi kan ikke risikere at området blir regulert til private formål.

For det tredje er det sannsynlig at Hølen skole vil trenge mer plass om noen år. Den er bygget som en en-parallell-skole, men for øyeblikket er det to trinn som er så store at de har blitt delt i to klasser. Skolen har en teoretisk kapasitet på 196 elever, dvs 28 x 7 elever.

Befolkningsframskrivningene tyder på at det ekstra klasserommet som utvalget for skolebruksplan har anbefalt å ombygge, er nok slik situasjonen er nå. Men dersom enda et trinn om noen år må deles i to klasser, har skolen igjen for få klasserom.

Musikkrommet kunne vært brukt til klasserom – dersom det hadde vinduer. Skolen ble ikke bygget med mulighet for utvidelse. Konstruksjonen tåler ikke å bygge på en etasje. Og det er neppe aktuelt å ta mer av skoletomta for å bygge ut i bredden. Det står et bygg på tomta som kan utnyttes til disse formålene: Gamleskolen. Å få dette til, krever investering.

Noen mener skolen aldri skulle vært bygget fordi den er for liten og at hølenselevene skulle fortsatt i Son. Noen mener det er selvsagt at Hølen skal ha skole på grunn av veksten i bygda.

Uansett hva man mener, så står skolen der nå. Og vi er nødt til å møte barnas behov Området rundt Hølens-elva fremheves i kulturminneplanen som kulturmiljø av regional og nasjonal verdi. Gamle Hølen skole er en sentral del av bybildet i Hølen. Den har en helt spesiell historie; Det var kombinert skole og rådhus med bystyresal og bibliotek. Bygget er et stykke arkitektur fra 30-tallet som er verdt å bevare i seg selv.

Vi mener det er viktig å gjenbruke bygg så langt man kan, særlig på grunn av kulturminneverdi. I tillegg er det nesten alltid mer karbonnøytralt og miljøvennlig enn å bygge nytt. Da MDG og SV stemte for et forprosjekt for å bevare skolen i sist formannskapsmøte, var det altså ikke bare på grunn av kulturminneverdien. Det var også av hensyn til skolebarnas behov.

Innstillinga fra utvalget for skolebruksplan skal behandles i kommunestyret 19. oktober. Da kan kommunestyret velge å legge inn utnyttelse av gamleskolen og tomta inn i forslaget. Vi mener kommunen bør gjøre en reell utredning av hva det koster å gjøre gamle Hølen skole om til et fullverdig skolebygg og hva det eventuelt koster å rive og bygge et lignende bygg. Det vil være i harmoni med verneprinsippene i reguleringsplanen.

Og aller viktigst: Det skylder vi Hølens barn, både de som går på skolen nå og kommende generasjoner.

Kommentarer til denne saken