Tidligere i år kunngjorde Amedia at konsernets 73 lokalaviser skal gi bort 25 millioner krone ri støtte til allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

For Vestby Avis, som eies av Amedia, betyr det at vi får gi ut 100.000 kroner. Siden torsdag 12. mars, hvor det ble innført de mest inngripende tiltakene den norske befolkningen har opplev i fredstid, og hvor blant annet all idrett ble stengt ned og alle arrangementer ble avlyst, har det ikke blitt mindre viktig for oss å kunne gi støtte til lokale tiltak for barn og unge.

Men nå nærmer fristen seg veldig – 25. mars.

– Vi har fått noen søknader, men tar gjerne imot flere, sier ansvarlig redaktør i Vestby Avis, Trine Urstad.

I samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB. Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen muligheten til å nedbetale deler av lånet, og som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter for å styrke lokalsamfunnene.

– Det er en hovedoppgave for våre aviser å engasjere leserne og alle som bor i lokalsamfunnet til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter. Nå styrker vi det tette båndet mellom Amedias aviser og lokalsamfunnene de dekker, sier Amedias konsernsjef Are Stokstad.

Klikk her for å lese mer og søke.

Disse kan søke

Lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne i hele kommunen, eller i noen lokalsamfunn, kan nå søke om støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak. Støtten kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter eller til helt nye. Målgruppen må omfatte aldersgruppen under 25 år. Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringsvirksomhet eller til rene religiøse eller politiske tiltak. Midlene som deles ut kan gis til ett eller flere tiltak.

Dette er første gangen lokalavisene skal fordele midler til lokale formål. Konsernsjef Are Stokstad mener det ligger til rette for flere tildelingsrunder senere:

– Fortsetter vi å skape gode resultater, vil tildelingen av midler fra våre aviser kunne fortsette, sier han.

Innen 25. mars

Søknad om støtte leveres innen 25. mars 2020 på soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia. Her kan du også lese mer om tildelingen. Deretter skal en lokal jury, som i Vestby Avis består av redaksjonen bestående av Trine Urstad, Monika Risnes, Kjetil Næss og Vilde Elgaaen, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Dette offentliggjøres innen 1. mai.

– Det skjer utrolig mye bra rundt om i kommunen vår. Nå gleder vi oss til å lese søknadene deres og finne ut hva dere ønsker å bidra med fremover, sier Urstad.