Vi sender fra 19.30. Følg militærkolonene på E6 gjennom Follo.