(Moss Avis) Video som viser en rask omkjøring forbi Nordbytunnelen. Sammenligner med vanlig rute hvor det oppstår mye kø under avstengningen.