Nytt forslag for videregående skole: Ås-elever kan havne i Moss

Inntaksordningen for de videregående skolene i Viken ligger nå ute på høring frem til 15. september. Går forslaget gjennom, er det fortsatt fritt skolevalg som gjelder i Follo.