Onsdag denne uken er det møte i fylkestinget. Der skal det avgjøres om Viken fylke skal deles opp til Østfold, Buskerud og Akershus.

Fylkestinget i Viken har møte 23.-24. februar, og hele onsdag 23. februar er satt av til saken om oppdeling av Viken.

– På bakgrunn av vedtatt politisk plattform, anbefaler fylkesrådet at fylkestinget sender søknad til Stortinget om deling av Viken fylkeskommune, står det i forslaget til innstilling.

Viken ble opprettet 1. januar 2020. Dersom fylkesoppdelingen vedtas, får de tre nye fylkene – med samme navn som før 2020 – oppstart fra 1. januar 2024.

I forslaget står det at Moss, Våler og Råde går tilbake til Østfold, mens Vestby går til Akershus.

– Etter en helhetlig vurdering begrunnes søknaden i at fylkesdeling vurderes som den beste løsningen for et velfungerende folkestyre, ivaretakelse av innbyggernes interesser og leveranse av tjenester i et hensiktsmessig geografisk område, står det i innstillingen.