Vil at 40 prosent av skjenkeavgifter skal gå til ungdom

Artikkelen er over 1 år gammel

Det koster penger å ha skjenkebevilling, og tidligere har overskuddet fra behandling av søknadene gått til tiltak for å forebygge rus blant ungdom. Nå vil formannskapet at opptil 40 prosent av gebyrinntektene skal gå til fondet som har stått for forebyggende tiltak.