Vil slutte seg til en felles døgnåpen legevaktordning

Vestby kommune kan likevel bli del av det planlagte døgnåpne legevakttilbudet for Mossedistriktet.