Personalia

Emilie Bakke Kristiansen er 8 år
Emilie Bakke Kristiansen er 8 år
Susanne Westby Lund er 11 år
Susanne Westby Lund er 11 år
Ea Andrea er 12 år
Ea Andrea er 12 år
Linnea Johnstad Møklegård er 4 år
Linnea Johnstad Møklegård er 4 år
Sander Aslesen Tuven er 8 år
Sander Aslesen Tuven er 8 år
Elisabeth Lillemoen Teigen er 30 år
Elisabeth Lillemoen Teigen er 30 år
Jan Øivind Hansen er 11 år
Jan Øivind Hansen er 11 år
Celin Helgesen er 5 år
Celin Helgesen er 5 år
Josefine Grønvold-Sahlman er 2 år
Josefine Grønvold-Sahlman er 2 år
Sara Bråthen Alvim er 9 år
Sara Bråthen Alvim er 9 år
Maria Østerdahl Kristiansen er 3 år
Maria Østerdahl Kristiansen er 3 år
Casper Myhrer Knudsen er 1 år
Casper Myhrer Knudsen er 1 år
May-Kristin Torp og Jon Erlend Skaug gifter seg
May-Kristin Torp og Jon Erlend Skaug
Linnea Sundsten er 13 år
Linnea Sundsten er 13 år
Odin Martinius Holmgren-Holthe er 8 år
Odin Martinius Holmgren-Holthe er 8 år
Nora Aline Holmgren-Holthe er 13 år
Nora Aline Holmgren-Holthe er 13 år