Personalia

Mina Habberstad Ludvigsen er 5 år
Mina Habberstad Ludvigsen er 5 år
Ole Martin Moen Skøien er 5 år
Ole Martin Moen Skøien er 5 år
Odd Ragnar Skaug er 75 år
Odd Ragnar Skaug er 75 år
Henrik Johnstad Bråthen er 2 år
Henrik Johnstad Bråthen er 2 år
Jenny Vaar Mangård er 2 år
Jenny Vaar Mangård er 2 år
Henrik Habberstad Ludvigsen er 2 år
Henrik Habberstad Ludvigsen er 2 år
Edvard Løvstad er 7 år
Edvard Løvstad er 7 år
Embla Solberg Danielsen er 10 år
Embla Solberg Danielsen er 10 år
Michelle Måleng er 25 år
Michelle Måleng er 25 år
Emilie Bakke Kristiansen er 8 år
Emilie Bakke Kristiansen er 8 år
Susanne Westby Lund er 11 år
Susanne Westby Lund er 11 år
Ea Andrea er 12 år
Ea Andrea er 12 år
Sandra Grønvold og Johan Sahlman har fått barn
Sandra Grønvold og Johan Sahlman
May-Kristin Torp og Jon Erlend Skaug gifter seg
May-Kristin Torp og Jon Erlend Skaug
Elisabeth Lillemoen Teigen er 30 år
Elisabeth Lillemoen Teigen er 30 år
Sander Aslesen Tuven er 8 år
Sander Aslesen Tuven er 8 år