Vurderer å åpne for fotballtreninger igjen

Helsedirektoratet åpner for organisert trening igjen, så lenge strenge regler blir overholdt.